Att göra en prövning

Om du vill höja eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning hos Liljaskolan. För att göra en provning så innebär det att du redan har kunskaper eller på egen hand läser in en kurs och gör en inledande tentamen.

Om det inledande provet blir godkänt så kommer du sedan att få komplettera prövningen med ytterligare delprov.  Både muntliga och skriftliga prov kan förekomma.

Prövningen omfattar hela kursen enligt den nationella kursplanen.  Anmälan om prövning och kvitto på betald prövningsavgift ska vara Liljaskolan tillhanda två veckor innan prövningstillfället.

Prövningsavgiften är 500 kronor per kurs (gäller ej gymnasieelever).
Betalning sker i Liljaskolans expedition där du får ett kvitto som skall visas upp vid prövningstillfället.
Betald prövningsavgift återbetalas inte. Du kan inte heller skjuta upp den anmälda prövningen till ett senare tillfälle. Du får i så fall betala på nytt. Om man p.g.a. sjukdom inte kan närvara vid prövningen krävs läkarintyg för att prövningen ska flyttas fram till nästa tillfälle.

Både vid skriftlig- och muntlig prövning krävs fotolegitimation.
Prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN.
Du blir kontaktad via mejl för mer information inför prövningstillfället.

Är du intresserad av kurser som ej finns med i utbudet så kontaktar du studievägledare på Liljaskolan.

Kontakta liljaskolan@vannas.se vid frågor.

Anmälningsblankett