Pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen. Allt detta är reglerat i den förordning som alla utbildningar måste följa. Klicka på länken här nedan och läs mer hos myndigheten för yrkeshögskolan eller kontakta ansvarig rektor på Liljaskolan.