För elever

Liljaskolan är Vännäs kommuns gymnasieskola. Den bedriver också vuxenutbildning och uppdragsutbildning. På skolan studerar drygt 600 gymnasieelever från omkring 40 kommuner och hundratalet vuxenstuderanden. Skolan drivs som en fristående kommunal resultatenhet.

8 gymnasieprogram och populära idrottsspecialiseringar

Liljaskolan erbjuder 8 nationella gymnasieprogram, populära tillval inom idrott. Inom vuxenutbildningen finns bl. a. yrkesutbildningar med inriktning på transport,  anläggningsmaskiner, och vård.

Skola med traditioner
Skolan invigdes 1939 och fick då namnet Västerbottens läns Centrala Verkstadsskola, senare Centrala Verkstadsskolan. Vännäs kommun tog över skolan från Landstinget 1975. Namnbytet till Liljaskolan skedde 1971.

Vännäs kommun utsågs 1977 som en av orterna för dåvarande Skolöverstyrelsens försök med 3-åriga yrkesutbildningar. Hos oss innebar det satsningar inom transportteknik och grunden för vårt idag så stora fordonsprogram. Liljaskolan blev gymnasium 1 januari 1983.

Positiv utveckling
Från 1990 fram till idag har antalet elever ökat från 200 till cirka 1.200. Vi är nu en komplett gymnasieskola med både yrkesförberedande och teoretiska program. Att en skola i Vännäs kommuns storlek kunnat nå denna utveckling måste betecknas som i det närmaste unikt.

Elever från hela Sverige
Huvuddelen av våra totalt 700 elever kommer från Umeåregionen. De sex kommuner som samverkar i denna organisation har sedan flera år tillbaka tillämpat frisök inom sin region. Vi har dessutom elever från cirka 40 andra kommuner runt om i Sverige, och ofta kommer elever från våra nordiska grannländer. Mindre än var fjärde elev kommer från Vännäs kommun.