Att göra en prövning

Om du vill höja eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning hos Liljaskolan. För att göra en provning så innebär det att du redan har kunskaper eller på egen hand läser in en kurs och gör en inledande tentamen.

Efter det inledande provet så kommer de sedan att få komplettera prövningen med ytterligare delprov.  Både muntliga och skriftliga prov kan förekomma.

Prövningen omfattar hela kursen enligt den nationella kursplanen.  Anmälan om prövning och kvitto på betald prövningsavgift ska vara Liljaskolan tillhanda innan en prövning kan genomföras:
två månader innan prövningstillfället om det gäller natur­vetenskapliga prövningar
två månader innan prövningstillfället för alla prövningar i grundkurser och Svenska som andraspråk (SAS)
en månad innan prövningstillfället för övriga kurser.

Prövningsavgiften är 500 kronor per kurs.
Betalning sker i Liljaskolans expedition där du får ett kvitto som skall visas upp vid prövningstillfället.
Betald prövningsavgift återbetalas inte. Du kan inte heller skjuta upp den anmälda prövningen till ett senare tillfälle. Du får i så fall betala på nytt. Om man p.g.a. sjukdom inte kan närvara vid prövningen krävs läkarintyg för att prövningen ska flyttas fram till nästa tillfälle.

Både vid skriftlig- och muntlig prövning krävs fotolegitimation.
Prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN.
Du blir kontaktad via mejl för mer information inför prövningstillfället.

 

Prövningstillfällen höstterminen 2017

1 September

10 November

 

Anmälningsblankett