Bibliotek

Ingela hjälper dig att hitta rätt bland böckerna på Liljaskolans bibliotek. Här finns massor av faktaböcker till dina fördjupningsarbeten, samt skönlitteratur, dagstidningar och tidskrifter. Du kan också låna böcker från kommunernas bibliotek.

Öppettider: Mån - tors: 10 - 15
Fre: Stängt
Tel: 0935 - 144 85
Mail: biblioteket.lilja@vannas.se

Biblioteksintroduktion

Varje hösttermin erbjuder vi de nya eleverna en introduktion till biblioteket. De visas runt i lokalerna, får upplysningar om vilka tjänster biblioteket tillhandahåller och lånekort delas ut.

Tider för introduktion bokas via mail eller telefon.

Bokprat

Lärare har möjlighet att boka in bokprat för att inspirera sina elever inför exempelvis ett nytt tema.

Tider för bokprat bokas via mail eller telefon.

Databassökning

Vi har tillgång till ett stort antal databaser på biblioteket. Dels via egna avtal men även via samarbetet minabibliotek.se i Umeåregionen.

Lärare som vill få en inblick i det utbud vi förfogar över kan beställa tid via mail eller telefon