Regler vid lån på Liljaskolans bibliotek

Liljabibliotekets regler

  • Lånekortet är en värdehandling. Anmäl genast om det är försvunnet.
  • Lån sker enbart via personal och med lånekort eller giltig id- handling.
  • Lånekortsinnehavaren ansvarar för alla lån som görs med kortet.
  • Lånetid är 4 veckor. Därefter måste låntagaren återlämna eller förnya lånet.
  • Omlån kan göras om inte materialet är reserverat av annan låntagare. (omlån görs enkelt via biblioteket eller på www.minabibliotek.se)
  • Vi använder inte förseningsavgifter.
  • Vi skickar tre påminnelser. Detta skall ses som en service och inte som en rättighet. Därefter utgår en faktura. Påminnelser skickas i första hand via e-post. Finns ingen mail adress registrerad skickas ett brev till låntagare eller målsman.
  • Erhållen faktura måste betalas och kan inte annulleras.
  • Fakturabeloppet är 200 kr per bok.
  • Är något otydligt? Välkommen att fråga oss på biblioteket om dessa regler.