Boendeförmedling

Från och med sommaren 2020 så upphör Liljaskolans förmedling och andrahandsuthyrning av boende till elever och studerande.

För frågor om och för att ansöka om boende hänvisar vi till det kommunala bostadsbolaget Vännäs Fastigheter och till privata fastighetsägare på orten.

Vännäs fastigheter: https://www.vannasfastigheter.se/
Förteckning över privata fastighetsägare: https://www.vannas.se/?id=10966

I och med att vår förmedling av boende avslutas så behöver även du som tidigare ställt dig i vår kö göra en ny ansökan enligt ovan.

FAQ:

  • Elever som är under 18 år behöver en målsman som ställer sig i kö hos fastighetsägarna nämnda ovan. Målsman behöver registrerar sig hos dem, skriv eleven som medsökande och välj sedan område att söka bostad i.
  • Tips: välj inte för få områden, välj så många områden inom Vännäs det går. Det som ligger närmast skolan heter Liljans väg.
  • Gällande Vännäs Fastigheter får du en poäng per dag som registrerad i kön. Det är antal poäng som styr turordningen.

Informationsblad för dig som skall flytta ut:
Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut (Somaliska)

Till dig som flyttar ut (Dari)