Boendeförmedling

För dig som önskar bosätta dig i Vännäs finns det flera alternativ.

Från och med sommaren 2020 så upphör Liljaskolans förmedling och andrahandsuthyrning av boende till elever och studerande. Det finns istället andra alternativ för dig som vill bo nära skolan. Se nedan.

1. Ansök om ett förstahandskontrakt hos någon av Vännäs fastighetsägare:

För frågor om och för att ansöka om boende i första hand hänvisar vi till det kommunala bostadsbolaget Vännäs Fastigheter och till privata fastighetsägare på orten.

Vännäs fastigheter: https://www.vannasfastigheter.se/
Förteckning över privata fastighetsägare: https://www.vannas.se/?id=10966

I och med att vår förmedling av boende avslutas så behöver även du som tidigare ställt dig i vår kö göra en ny ansökan enligt ovan.

FAQ:

  • Elever som är under 18 år behöver en målsman som ställer sig i kö hos fastighetsägarna nämnda ovan. Målsman behöver registrerar sig hos dem, skriv eleven som medsökande och välj sedan område att söka bostad i.
  • Tips: välj inte för få områden, välj så många områden inom Vännäs det går. Det som ligger närmast skolan heter Liljas väg.
  • Gällande Vännäs Fastigheter får du en poäng per dag som registrerad i kön. Det är antal poäng som styr turordningen.

 

2. Delad bostad, andrahandskontrakt eller rum.

Ett vanligt alternativ för långväga elever på Liljaskolan är att dela sin bostad med andra elever och/eller övriga medborgare i Vännäs. Det är vanligt att avgångselever kan lämna över ett boende till nya elever.

Liljaskolan har inte en egen boendeförmedling för detta, istället hänvisar vi till privata och/eller kommersiella tredjeparter. Du kan enklast komma i kontakt med andra elever/medborgare i Vännäs som önskar dela bostad på exempelvis någon av  dessa plattformar nedan.

Förmedlingar av delat boende, rumuthyrning och kollektivtboende:

På dessa plattformar väljer du att registrera dig som sökande av ett delat boende eller att erbjuda ditt boende till att dela det med andra. Registrera dig/ditt boende i Vännäs och/eller sök bland personer/boenden i Vännäs.

Andra plattformar:

Välj "Västerbotten". Välj kategori "Bostad". Använd sökordet "Vännäs" för att leta boenden nära skolan. Alternativt skapa en egen annons för din bostad så att andra kan kontakta dig.

Gå med och sök i lokala grupper i Vännäs. Exempel: "Händer i Vännäs", "Vännäs köp & sälj".

 

 

 

 

Informationsblad för dig som skall flytta ut:
Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut (Somaliska)

Till dig som flyttar ut (Dari)