Skolval onsdag 5 sept 2018

Information inför skolvalet som genomförs 5 september i medborgarhuset, både i festsalen och i biografsalongen. Valet inleds med information från politiska partier som är obligatoriska teman för alla elever. Halva skolan före lunch och andra halvan efter lunch.

INFORMATION INFÖR SKOLVALET 5 SEPTEMBER 2018

För att eleverna skall få ut så mycket som möjligt av dagen, behöver vi mentorers och undervisande lärares hjälp.
• Innan själva skolvalet den 5 september skall samtliga mentorer med sin mentorsgrupp gå igenom en introduktion inför själva valdagen. Förslagsvis på ett eller två mentorspass. Givetvis får ni lägga mera tid om ni har möjlighet.
• Dagen avslutas med röstning i skolvalet Då måste mentorer/undervisande lärare delta för att kontrollera att röstningen går rätt till, (tex att elever bara röstar en gång eller att elever inte ges möjlighet att välja i hemlighet)

 Förmiddagspasset 09.00-11.30
Grupp 1. Halva årskurs 1 och halva årskurs 2 i festsalen.
Grupp 2. Resterande i årskurs 1 och årskurs 2 i biografsalongen.
Vilken grupp din klass kommer att vara i kommer vi att informera om så fort vi kan!

Eftermiddagspasset 12.30-15.00
Grupp 1. Halva årskurs 3 och halva sprintprogrammet i festsalen.
Grupp 2. Resterande i årskurs 3 och sprintprogrammet i biografsalongen.
Vilken grupp din klass kommer att vara i kommer vi att informera om så fort vi kan!

Programinnehåll.
*Inledning från respektive parti, 4 partier per grupp.
*Frågor från moderator till partierna.
*Fem snabba, med ett ja eller nej från varje parti.
*Elevernas frågor samt frågor direkt från publiken.
*En minut per parti där de tar fram sin ideologi, samt sammanfattar sin politik.
**Rast mellan de två delarna samt byte av lokal, mellan Festsalen och Biografsalongen.
*Samma program som innan rasten, med 4 nya partier.
***Avslutning med röstning i skolvalet, vilket måste kontrolleras av mentor eller undervisande lärare!