Trafikskolan

Liljaskolans trafikskola välkomnar både skolans elever och övriga intresserade. Liljaskolan har under många år bedrivit körkortsutbildning. Vi utbildar i första hand på behörighet B-personbil och C-lastbil. Trafiklärare/utbildningsledare är Siv-Britt Håkans.Ytterligare information och anmälan


Trafikskolans reception finns i Underofficeren, Vännäs läger, tel. 0935-145 54.
Trafiklärare Siv-Britt Håkans, 070-627 77 02.

Sveriges Trafikskolors Riksförbund - STR
Liljaskolans trafikskola är ansluten till STR. Vi har därmed förbundit oss att delge våra kunder följande information.

  • Du erbjuds en dokumenterad plan över din utbildning om du så önskar.
  • Du erbjuds preliminär kostnadsberäkning som stäms av vid minst två tillfällen under din utbildning.
  • Din planerade utbildning förutsätter att du följer de moment som finns i utbildningsplanen.
  • Din privata handledare ges möjlighet att åka med under körlektioner.
  • STR:s praxis för avbokning och återbetalning tillämpas.
  • STR:s reklamationspolicy tillämpas.
  • Övningsbil med alkolås används.


Våra priser

Körlektion B 55 minuter, 600 kr
Körlektion B 110 minuter 1200 kr

Välkommen att kontakta mig för ytterligare information:

Siv-Britt Håkans
070-627 77 02.