Barn- och fritid, BF

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET ger dig möjlighet att skaffa en yrkesutbildning och behörighet för fortsatta studier. På BF Liljaskolan kan du välja mellan två inriktningar, Pedagogiskt arbete och Fritid och hälsa.

Det här leder utbildningen till

Barn- och fritidsprogrammet passar dig som vill arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom växande yrkesområden. Samverkan, samarbete och kommunikation kännetecknar utbildningen och yrkesområdet.

BF på Liljaskolan erbjuder två inriktningar där våra elever kan skapa en personlig profil på sin utbildning genom valet av yrkesutgång och det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) som ger dig 15 veckors lärande och praktisk erfarenhet av en arbetsplats inom den inriktning du väljer.

Fritid och hälsa
Inriktningen Fritid och hälsa har fokus på ledarskap och idrott. Ett lämpligt val för dig som siktar på att bli personlig tränare. Egen träning är ett obligatoriskt och populärt inslag för eleverna som väljer den här inriktningen. Eleverna får också utveckla ett hälsofrämjande förhållningssätt..

Inom fritidsområdet finns olika yrken som tränare och instruktör, eller som organisatör inom både kommunal, privat eller föreningsdriven fritidsverksamhet.

Pedagogiskt arbete
Inriktningen pedagogiskt arbete är ett bra val för dig som vill få kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter. Inriktningen ska förbereda för arbete som till exempel barnskötare i förskolan eller som elevassistent i skolan.

Som elev får du träna din förmåga att lyhört, kreativt och med omdöme skapa bästa förutsättningar för alla barn och ungdomars delaktighet och lärande. Vi betonar demokratiska värden och mänskliga rättigheter.

Grundläggande högskolebehörighet
På BF kan du göra de val som krävs för att gå den grundläggande högskolebehörighet som ger dig möjlighet att läsa vidare på flera utbildningar inom högskola/universitet.