Poängplan BF

Studierna på barn- och fritidsprogrammet omfattar sammanlagt 2 500 poäng under tre år.

Studierna omfattar sammanlagt 2500 poäng under tre år. På programmet ingår minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du får välja en av de tre inriktningarna: Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete, Socialt arbete. 

 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 poäng
Engelska 5 100 p
Historia 1a1   50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 100 p
Naturkunskap 1a1   50 p
Religionskunskap 1   50 p
Samhällskunskap 1a1   50 p
Svenska 1 100 p
eller
Svenska som andraspråk 100 p
.
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 700 poäng
Hälsopedagogik 100 p
Naturkunskap 1a2   50 p
Kommunikation 100 p
Lärande och utveckling 100 p
Människors miljöer 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Samhällskunskap 1a2   50 p
Svenska 2 100 p
eller
Svenska som andraspråk 100 p
.
INRIKTNINGAR 300 poäng
Fritid och hälsa 300 p
Fritids- och friskvårdsverksamheter 200 p
Fritids- och idrottskunskap 100 p
Pedagogiskt arbete 300 p
Pedagogiskt arbete 200 p
Barns lärande och växande 100 p
Socialt arbete 300 p
Socialt arbete 200 p
Sociologi 100 p
.
INDIVIDUELLT VAL 200 poäng
.
GYMNASIEARBETE 100 POÄNG