Bygg- och anläggning, BA

Du som nu går i årskurs 9 kan söka till vårt byggprogram och bli maskinförare. Vår inriktningen Anläggningsfordon erbjuder också en profil med banteknik som ger kompetens för arbete med järnvägsbyggen.

Det här leder utbildningen till

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom något av bygg- och anläggningsbranschens yrken, främst som anläggningsmaskinförare.

Goda framtidsutsikter för maskinförare
Framtidsutsikterna inom yrket är goda eftersom det krävs många anläggningsmaskinförare vid stora vägprojekt och järnvägsbyggen.

Säkra vägar till jobb
På Byggprogrammet tar vi varje år in två klasser med 24 elever i varje. Det innebär att vi sammanlagt har plats för 48 elever/årskurs. Antalet sökande är långt större än de 48 platser som tas in varje år. En orsak är naturligtvis att utbildningen har inneburit säkra vägar till jobb.

Vi lovar dig mycket körtid
Moderna maskiner finns på vår körgård för elevernas utbildning. Ett tiotal grävmaskiner och ännu fler hjullastare står redo för din utbildning. Det garanterar att du får den körtid och mycket goda kunskaper som krävs inför steget ut i arbetslivet. Här finns bland annat JCB, en av världens största aktörer på anläggningsmaskiner, och en Huddig 1260 som bland annat används inom profilutbildningen Banteknik för spårbundna arbeten.