Poängplan BA

Poängplanen för Bygg- och anläggningsprogrammet omfattar 2 500 poäng.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN    600 poäng
Engelska 5    100 p
Historia 1a1      50 p
Idrott och hälsa 1    100 p
Matematik 1a    100 p
Naturkunskap 1a1    100 p
Religionskunskap 1      50 p
Samhällskunskap 1a1      50 p
Svenska 1    100 p
eller
Svenska som andraspråk 1    100 p
.
PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN    400 poäng
Bygg och anläggning 1    200 P
Bygg och anläggning 2    200 p
.
INRIKTNING (Anläggningsfordon)    900 poäng
Anläggningsförare – process    100 p
Anläggningsförare 1    200 p
Anläggningsförare 2    200 p
Anläggningsförare 3    200 p
Anläggningsförare 4    200 p
.
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR    300 poäng
Alternativ 1: Anläggningsmaskinförare    300 p
Vägbyggnad    100 p
Ledningsbyggnad    200 p
Alternativ 2: Banteknik    300 p
Järnvägsbyggnad 1    100 p
Järnvägsbyggnad 2    200 p
.
INDIVIDUELLT VAL    200 poäng
Entreprenörskap    100 p
Entreprenörskap och företagande    100 p
Järnvägsbyggnad 3    200 p
.
GYMNASIEARBETE    100 poäng
*
TOTALT ANTAL GYMNASIEPOÄNG 2.500 poäng