Poängplan EK

Poängplanen för Ekonomiprogrammet, Liljaskolan.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1.250 poäng
Engelska 5    100 p
Engelska 6    100 p
Historia 1b    100 p
Idrott och hälsa 1    100 p
Matematik 1b    100 p
Matematik 2b    100 p
Naturkunskap 1b    100 p
Religionskunskap 1      50 p
Samhällskunskap 1b    100 p
Samhällskunskap 2    100 p
Svenska 1    100 p
Svenska 2    100 p
Svenska 3    100 p
eller
Svenska som andraspråk 1    100 p
Svenska som andraspråk 2    100 p
Svenska som andraspråk 3    100 p
*  
PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN       350 poäng
Företagsekonomi 1    100 p
Privatjuridik    100 p
Moderna språk    100 p
Psykologi 1      50 p
INRIKTNING 
Ekonomi    300 poäng
Entreprenörskap och företagande    100 p
Företagsekonomi 2    100 p
Matematik 3b    100 p
*

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

   300 poäng
(Exempel på valbara kurser.)

Engelska 7

   100 p

Entreprenörskap

   100 p

Entreprenörskap och företagande

   100 p
Företagsekonomi 2    100 p

Företagsekonomi - specialisering

   100 p

Marknadsföring

   100 p

Redovisning

   100 p

Affärsjuridik

   100 p

Rätten och samhället

   100 p

Ledarskap och organisation

   100 p

Psykologi 2a

     50 p

Matematik 4

   100 p

Internationell ekonomi

   100 p

Internationella relationer

   100 p
*
INDIVIDUELLT VAL    200 poäng
GYMNASIEARBETE    100 poäng
*
TOTALT ANTAL GYMNASIEPOÄNG 2.500 poäng