Fordon- och transport, FT

Fordons- och transportprogrammet, FT, är ett av de populäraste yrkesprogrammen inom Umeåregionens gymnasieskolor. De elever som satsar på en utbildning inom Fordonsbranschen har en gyllene framtid! Branschen berättar att alla som klarar utbildningen får jobb!

Det här leder utbildningen till

På fordons- och transportprogrammet får du yrkesutbildning för arbete som t.ex. bilmekaniker, lastbilsförare, lackerare, bilplåtslagare, godshanterare eller bilskadereparatör.

Under det första året får du grundläggande kunskaper om fordonsteknik och de olika inriktningar som finns inom fordons- och transportprogrammet. 

Inriktning söker du inför år 2 när du går på Liljaskolan. Inför det valet får du bekanta dig med de olika inriktningarna.

I utbildningen ingår 16 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL).