Inriktning Godshantering

Inriktningen godshantering på Fordons- och transportprogrammet vänder sig till dig som vill jobba med hantering av gods på lager och i terminal. Som elev får du lära dig om godshantering, lagerhantering och logistik. Du får även möjlighet att skaffa dig utbildningsbevis för olika sorters truckar som används inom lager, godshantering, och större terminaler. Det senare innebär tunga maskiner över 10 ton. Dessutom erbjuder vi bevis för hjullastare godshantering.


Det här ingår i inriktningen godshantering

Undervisningen i ämnet godshantering ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om olika typer av lastbärare, godsmärkning och symboler.
2. Kunskaper om olika typer av fraktdokument.
3. Förmåga att framföra truckar och arbetsmaskiner i skiftande miljöer samt att utföra olika arbeten inom godshantering.
4. Förmåga att använda tillsatsaggregat och övrig godshanteringsutrustning kopplad till truckar och arbetsmaskiner.
5. Förmåga att använda lastsäkrings- och lyftutrustning samt att utföra lastsäkring av olika typer av gods.
6. Förmåga att utföra olika typer av beräkningar i samband med hantering av truckar, arbetsredskap, lastbärare och gods samt vid lastsäkring.
7. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.


Kurser i ämnet godshantering
Hantering av varor och gods, 200 poäng.
Lastbärare, 200 poäng.
Maskinell godshantering, 200 poäng.
Tunga arbetsmaskiner, 200 poäng, som bygger på kursen maskinell godshantering

Yrkesutgångar
Terminalarbetare jobbar med att hantera gods på stora terminaler t.ex. i hamnar eller järnvägsterminaler.

Truckförare behövs såväl på mindre lager som på stora terminaler, fabriker och sågverk. Deras uppgift är oftast att flytta och lasta gods med större maskiner och truckar.

Lagerarbetare arbetar oftast på inomhuslager med hantering av varor och gods.