Poängplan: Transport och Gods

Poängplanen innehåller kurser för inriktningarna Transport och Godshantering.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN    600 poäng
Engelska 5    100 p
Historia 1a1      50 p
Idrott och hälsa 1    100 p
Matematik 1a    100 p
Naturkunskap 1a1      50 p
Religionskunskap 1      50 p
Samhällskunskap 1a1      50 p
Svenska 1    100 p
eller
Svenska som andraspråk 1    100 p
*
PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN    400 poäng
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden    200 p
Fordonsteknik - introduktion    200 p
*
INRIKTNINGAR    400-500 p

(Välj alternativ 1.Transport eller alternativ 2.Godshantering)

Transport    500 p
Yrkestrafik 1a    200 p
Yrkestrafik 1b    300 p
Godshantering    400 p
Maskinell godshantering    200 p
Lageradministration och terminallogistik    200 p
*
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR TRANSPORT    700 poäng
(Välj mellan lastbilsförare och bussförare.)
Lastbilsförare - godstransporter    700 p
Godstrafik    200 p
Maskinell godshantering    200 p
Fordonskombinationer - godstransporter     200 p
Godstransporter - specialisering    100 p
Lastbilsmonterad kran    100 p
Bussförare - persontransporter (Buss/Taxi)    700 p
Persontrafik 1a    200 p
Persontrafik 1b    200 p
Persontransporter - specialisering    100 p
Taxitrafik    100 p
Service och bemötande 1    100 p
Fordonskombinationer - persontransporter    100 p
*
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR GODSHANTERING    800 poäng
Lager och terminal    800 p
Hantering av varor och gods 200    200 p
Lastbärare 200    200 p
Tunga arbetsmaskiner 200    200 p
Lagerprocesser 200    200 p
Plocklagerhantering    200 p
*
INDIVIDUELLT VAL    200 poäng
GYMNASIEARBETE    100 poäng
*
TOTALT ANTAL GYMNASIEPOÄNG 2.500 poäng