Poängplan HT

Poängplan för Hotell- och turismprogrammet, Liljaskolan.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN     600 poäng
Engelska 5    100
Historia 1a1      50
Idrott och hälsa 1    100
Matematik 1 100    100
Naturkunskap 1a1      50
Religionskunskap 1      50
Samhällskunskap 1a1      50
Svenska 1    100
eller
Svenska som andraspråk 1    100
*
PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN     700 poäng
Engelska 6    100
Entreprenörskap    100
Logi    100
Konferens och evenemang    100
Service och bemötande 1    100
Besöksnäringen    100
Resmål och resvägar    100
*
INRIKTNINGAR  (Välj en av de två.)     400 poäng
Hotell och konferens     400 p
Frukost och bufféservering    100
Reception 1    100
Våningsservice 1    100
Konferens 1    100
Turism och resor     400 p
Aktiviteter och upplevelser    100
Hållbar turism    100
Marknadsföring och försäljning    100
Reseproduktion och försäljning    100
*
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR     500 poäng
(Exempel på valbara kurser.)
Personaladministration    100
Affärskommunikation    100
Drycker och ansvarsfull alkoholservering    100
Entreprenörskap och företagande    100
Företagsekonomi 1    100
Evenemang    100
Naturguidning 1    100
Frukost och bufféservering    100
Servering 1    100
Reception 1    100
Våningsservice 1    100
Evenemang    100
Konferens 1    100
Arrangemang    100
Servering 1    100
Aktiviteter och upplevelser    100
Guide och reseledare    100
Hållbar turism    100
Värdskap på resmålet    100
*

INDIVIDUELLT VAL

   200 p
GYMNASIEARBETE    100 p
*
TOTALT ANTAL GYMNASIEPOÄNG 2.500 poäng