Introduktionsprogram, IM

De fem introduktionsprogrammen ska ge elever som inte är behöriga till gymnasieskolan nya möjligheter. De leder vidare till andra studier i gymnasieskolan eller till arbete. Utbildningen är på heltid och följer en individuell studieplan.

IMV och IMY är sökbara utbildningar. Ansökan görs vid antagningskansliets hemsida.
(Övriga program erbjuds efter överenskommelse med elevens hemkommun.)

 

Programinriktat val – IMV
IMV passar dig som vet vilken utbildning du vill gå, men som ännu inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Här finns möjlighet att börja på ett yrkesförberedande program om du uppfyller följande: Du behöver ha minst  godkända betyg i svenska och matematik eller engelska och i fyra andra ämnen. Alternativt svenska, matematik, engelska och tre andra ämnen.
Till Liljaskolan kan du inför HT2020 söka IMV på våra yrkesprogram: BA, BF, FT, HT, NB Skog och VO

 

Yrkesintroduktion - IMY
IMY  passar dig som vet vilken utbildning du vill gå, men som inte är behörig att söka till ett nationellt gymnasieprogram eller till Programinriktat val. På Liljaskolan erbjuder vi yrkesintroduktion på Fordons och transportprogrammet och Vård och omsorgsprogrammet. Du kan söka direkt till IMY-FT  eller IMY-VO på Liljaskolan genom din gymnasieantagning. Det första året läser alla elever en grundutbildning, under vårterminen i åk 1 väljer du inriktning inför år 2. Vi erbjuder följande inriktningar:
Fordon:   Karosseri och lackering, Mekaniker för lastbil och mobila maskiner, eller Mekaniker för personbilar.
Vård:  Målet är att få en yrkesutbildning och bli anställningsbar

 

Individuellt alternativ - IMA
Målet med utbildningen kan vara att göra sig behörig till ett gymnasieprogram eller att genom praktik närma sig arbetsmarknaden. Du kan läsa grundskolekurser, gymnasiekurser och kombinera detta med praktik.


Språkintroduktion - IMS
Språkintroduktion riktar sig till dig som nyligen kommit till Sverige och behöver lära dig svenska språket från grunden. Elever som går programmet studerar på olika nivåer inom grundskolan, alla med målet att skaffa sig behörighet för något gymnasieprogram. För att nå det målet krävs godkända betyg i 8-12 ämnen..