Introduktionsprogram, IM

De fem introduktionsprogrammen ska ge elever som inte är behöriga till gymnasieskolan nya möjligheter. De leder vidare till andra studier i gymnasieskolan eller till arbete. Utbildningen är på heltid och följer en individuell studieplan.

IMPRO och IMYRK är sökbara utbildningar. Ansökan görs vid antagningskansliets hemsida.
(Övriga program erbjuds efter överenskommelse med elevens hemkommun.)

 1. Programinriktat individuellt val - IMPRO
  IMPRO passar dig som vet vilken utbildning du vill gå, men som ännu inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Här finns möjlighet att börja på ett yrkesförberedande program om du uppfyller följande: Du behöver ha minst  godkända betyg i svenska och matematik eller engelska och i fyra andra ämnen. Alternativt svenska, matematik, engelska och tre andra ämnen.
  Till Liljaskolan kan du inför ht  2018 söka IMPRO på våra yrkesprogram: BA, BF, FT, HT, NB Skog och VO.
 2. Yrkesintroduktion - IMYRK
  IMYRK passar dig som vet vilken utbildning du vill gå, men som inte är behörig att söka till ett nationellt gymnasieprogram eller till IMPRO. Du kan söka direkt till IMYRK-FT på Liljaskolan genom din gymnasieantagning.
  Det första året läser alla elever en grundutbildning inom FT, inför år 2 väljer du någon av de inriktningar vi erbjuder: Godshantering, Karosseri och lackering, Mekaniker för lastbil och mobila maskiner, eller Mekaniker för personbilar. Målet är att få en yrkesutbildning och bli anställningsbar.
 3. Preparandutbildning - IMPRE
  Preparandutbildningen är till för dig som behöver fler godkända betyg för att kunna börja ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. 
 4. Individuellt anternativ - IMIND
  Målet med utbildningen kan vara att göra sig behörig till ett gymnasieprogram eller att genom praktik närma sig arbetsmarknaden. Du kan läsa grundskolekurser, gymnasiekurser och kombinera detta med praktik.
 5. Språkintroduktion - IMSPR
  Språkintroduktion är vårt största introduktionsprogram. För närvarande har vi cirka 100 elever som studerar på olika nivåer inom grundskolan, alla med målet att skaffa sig behörighet för något gymnasieprogram.
  För att nå det målet krävs godkända betyg i 8-12 ämnen. Språkintroduktion riktar sig till dig som nyligen kommit till Sverige och behöver lära dig svenska språket från grunden.