Naturvetenskapsprogrammet, NA

Liljaskolan startar hösten 2020 naturvetenskapligt program med miljöprofil inriktning samhälle. Det är också möjligt att anpassa inriktningen för dig som vill läsa naturinriktningen. Vi hjälper dig att läsa till rätt behörigheter.

Programmet kan kombineras med NIU Ridsport, NIU Freeskiing och NIU Snowboard.

Är du intresserad av naturvetenskap och hållbar utveckling? Hållbar utveckling är idag ett centralt begrepp för både forskningen, näringslivet och politiken. Begreppet innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande, skapa fungerande samhällen med ekonomisk utveckling, i balans med jordens resurser och ekologiska system.

Naturvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap. Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Du lär dig om modeller som utvecklas i samspelet mellan experiment och teori. Du studerar naturvetenskapens idéer och teorier som delar av historien och aktuell forskning.

Profileringen innebär att vi ger dig en bred behörighet med stark betoning på miljöfrågor både globalt och i närmiljö . Hos oss får du som elev ökade kunskaper om naturvetenskapens betydelse för ett hållbart samhälle. Vi vill att utbildningen ska stärka din nyfikenhet, kreativitet och din förmåga till analytiskt tänkande.

Välkommen att söka Naturvetenskap, NA på Liljaskolan.