Poängplan NA

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100


Karaktärsämnen 450 poäng
Biologi 1 100
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100


Inriktning 300 poäng
Biologi 2 100
Samhällskunskap 2 100
Geografi 100


Programfördjupning 300 poäng
Hållbart samhällsbyggande 100
Engelska 7 100
Matematik 4 100


Individuellt val 200 poäng
Individuellt val 200


Gymnasiearbete 100 poäng
Gymnasiearbete 100