Medier, information och kommunikation

Inriktningen medier, information och kommunikation ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. I inriktningen ska eleverna studera journalistik, information och reklam och praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets möjligheter.

Eleverna får utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper i olika digitala medier.  Inriktningen ska ger eleverna möjlighet att undersöka hur media påverkar människor individuellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas.
 
Kurser inom inriktningen:
Medieproduktion 1
 I kursen Medieproduktion 1 så får eleverna producera ett antal medieproduktioner av skiftande slag. Vi arbetar med rörlig bild, fotografering och textskrivning. Eleverna lär sig kamerateknik samt redigering av digitala medier.

Journalistik, reklam och information 1
 
Medier, samhälle och kommunikation 1
 
Psykologi 2a
 
Efter utbildningen:
Du får grundläggande eller särskild behörighet för många högskole och universitetsutbildningar. I och med att du får en bred digital kompetens så kan du välja mellan flera utbildningar inom data. Du kan även välja inriktningar inom information, språk, kultur, utbildning och vård. För yrkeskompetens inom media så finns det flera kvalificerade yrkesutbildningar som du kan söka.