Poängplan SA

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1.150 poäng
Engelska 5    100 p
Engelska 6    100 p
Historia 1b    100 p
Idrott och hälsa 1    100 p
Matematik 1b    100 p
Matematik 2b    100 p
Naturkunskap 1b    100 p
Religionskunskap 1      50 p
Samhällskunskap 1b    100 p
Svenska 1    100 p
Svenska 2    100 p
Svenska 3    100 p
eller
Svenska som andraspråk 1    100 p
Svenska som andraspråk 2    100 p

Svenska som andraspråk 3

   100 p
*
PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN    300 poäng
Filosofi 1      50 p
Moderna språk    200 p

Psykologi 1

     50 p
*
INRIKTNINGAR    350-450 p
(Välj en av dessa.)
Beteendevetenskap

   450 p

Ledarskap och organisation

   100 p

Kommunikation    100 p
Psykologi 2a      50 p
Samhällskunskap 2    100 p
Sociologi    100 p
Medier, information och kommunikation    350 p
Journalistik, reklam och information 1    100 p
Medieproduktion 1    100 p
Medier, samhälle och kommunikation 1    100 p

Psykologi 2 50

     50 p
Samhällsvetenskap    450 p
Geografi 1    100 p
Historia 2a    100 p
Religionskunskap 2      50 p
Samhällskunskap 2    100 p
Samhällskunskap 3    100 p
*
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR    300-400 p
(Exempel på valbara kurser.)
Film- och tv-produktion 1    100 p
Fotografisk bild 1    100 p
Fotografisk bild 2    100 p
Politik och hållbar utveckling    100 p
Matematik 3b    100 p
Journalistik, reklam och information 1    100 p
Journalistik, reklam och information 2    100 p
Musikproduktion 1    100 p
Samhällskunskap 2    100 p
Ungdomskulturer    100 p
Skrivande    100 p
Webbutveckling1    100 p
*
INDIVIDUELLT VAL    200 poäng
GYMNASIEARBETE    100 poäng
*
TOTALT ANTAL GYMNASIEPOÄNG 2.500 poäng