Fortsatt samarbete med Tazania

Väl tillbaka på Liljaskolan planerar nu lärarna Anna Granqvist och Anna Palmebjörk, samt eleverna Hanna Blomqvist och Veronica Celinder fortsatt samarbete. De vill utveckla den internationella inriktningen på programmet.

Erfarenhet att bygga vidare på

Eleverna kan genom praktik utomlands lära sig så mycket mer än vad de gör på skolan, de får erfarenheter som inte går att läsa sig till, de växer, får nya perspektiv och förståelse för omvärlden. Att uppmärksamma den glädje barnen visade över att få ett skrivblock och en penna och jämföra med de materiella krav svenska barn har är en av många reflektioner våra elever gjorde. 

Eleverna samlar nu in pengar för att föräldralösa barn i Mchukwi ska få möjlighet att gå i skola. Sjuksköterskeutbildningen vill VO  också fortsätta att ha kontakt med.

Målet är att försöka skapa möjligheter för elever vid vård och omsorgsprogrammet att genomföra praktikveckor i Mchukwi, Tanzania.