Prelimiär poängplan VO

 
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN    600 poäng 
Engelska 5    100 p
Historia 1a1     50 p
Idrott och hälsa 1    100 p
Matematik 1a    100 p
Naturkunskap 1a1     50 p
Religionskunskap 1     50 p
Samhällskunskap 1a1     50 p
Svenska 1    100 p
eller
Svenska som andraspråk    100 p
*
PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN 1.100 poäng
Hälsopedagogik    100 p
Medicin 1    150 p
Etik och människans livsvillkor    100 p
Psykiatri 1    100 p
Psykologi 1      50 p
Samhällskunskap 1a2      50 p
Specialpedagogik 1    100 p
Svenska 2    100 p
eller
Svenska som andraspråk 2    100 p
Vård- och omsorgsarbete 1    200 p
Vård- och omsorgsarbete 2    100 p
*
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR    500 poäng
Internationellt    100 p
Akutsjukvård    200 p
Palliativ vård    100 p
VALBARA PROGRAMFÖRDJUPNINGAR    100 p
*
T ex  Matematik 2a, eller mental träning    100 p
*   
INDIVIDUELLT VAL    200 poäng
*   
GYMNASIEARBETE    100 poäng
*   
TOTALT ANTAL GYMNASIEPOÄNG   2.500 poäng