Din viktigaste lektion för idrottslivet!

"Det här är kanske den viktigaste lektionen i er idrottskarriär", inledde Lars Lilja från dopingkommissionen, när han i dag informerade 30-talet elever vid Liljaskolans idrottsgymnasium om kommissionens arbete för att förhindra doping inom idrotten.

För er och andra idrottare finns dopingregler 

Lars Lilja betonade hur viktigt dopingkommissionens arbete är: "Dopingreglerna är till för att förhindra fusk, de har också till uppgift att skydda idrottarna eftersom doping i sig är farligt, slutligen är den till för alla som gillar idrott - doping förstör idrottens trovärdighet."

Eleverna fick höra flera exempel på hur idrottare har försökt höja sin prestationsförmåga genom doping. För varje år blir listan över förbjudna preparat publicerade av en grupp experter. Det gäller då för den enskilde idrottaren och idrottsledare, idrottsläkare med flera att känna till dessa.

- Men det är alltid "strikt ansvar" som gäller! betonade Lilja. Det är ditt eget ansvar som idrottare att känna till vad du tar in i kroppen, du kan aldrig skylla på någon annan, eller att du inte visste vad en medicin eller ett kosttillskott innehåller.

Hans besök på Liljaskolan är en del av det förebyggande arbetet som dopingkommissionen har till uppgift att genomföra. På deras uppdrag ligger också utbildande, avskräckande och synliggörande satsningar för att avskräcka från doping.

- Doping hör inte hemma inom idrotten instämde avslutningsvis samtliga idrottsungdomar i!

Publicerad 2018-09-17