Eftermiddagens minnesstund

Drygt 300 personer samlades under eftermiddagen för att tillsammans hedra minnet av vår elev Ali som gick bort natten mot torsdag förra veckan. Vänner, skolelever, gode män och personal i varm gemenskap.

Publicerad 2017-01-31