Arbetslagen förbereder skolstart

Inför skolstarten arbetar skolans tio arbetslag med att ytterligare utveckla skolan enligt fastställda mål. En ledstjärna är MUST - att eleverna ska uppleva varje lektion och utbildningen som helhet: Meningsfull, Utvecklande, Stimulerande och Trygg. Skolledningen presenterar arbetet inledningsvis med följande bilder. Inkludering av all personal och alla elever är ledord. Arbetslagen arbetar med att konkretisera mål och metoder att nå dessa.