Information till besökare på Liljaskolan

Skolan är ingen allmän plats. Därför måste du som planerar att besöka Liljaskolan kontaktat oss i förväg. Oftast med personal vid skolan som tar emot dig. Du kan också i förväg ringa 0935 - 145 00 och göra upp om ditt besök. I annat fall ska du som besökare anmäla dig i skolans reception - Västra Järnvägsgatan 9.

Eftersom skolan inte är en allmän plats är det i normala fall endast är våra elever, anställda och inbjudna gäster som har tillträde till skolans område. Därför ska alla andra som vistas i skolans område och i våra lokaler vara beredda att kunna legitimera sig.

Välkommen som besökare att anmäla dig i Liljaskolans reception.

Vänligen
Skolledningen