Kollegialt lärande avslutningsdagen

Inför lärarnas avslutning på terminen måndagen den 19:e juni presenterade 4 lärarlag sina erfarenheter av det kollegiala lärandet under det gångna läsåret. Här är det Malin, Katarina och André som sätter kollegier i arbete med sina erfarenheter från läslyftet. Nya metoder för att lära eleverna läsa med ökad läsförståelse. Andra kollegor presenterade erfarenheter från idrott- och hälsa och bygg- och anläggning.