Ansökningstider vux

Respektive utbildning startar under förutsättning av erforderliga beslut från berörd myndighet. Dessutom krävs att tillräckligt många studeranden anmäler sig till utbildningen.

Ansökningstider och kursstart

1. Trafiklärare - Yrkeshögskola
Nästa kurs börjar preliminärt i november 2017.
Ansökning till den omgången är slutförd.

2. Maskinförare - Yrkesvux.
Ansökan meddelas efter myndighetsbeslut..
Preliminärt 30 november
Start prel. januari 2018


3. Vårdvux -
Yrkesvux
Ansökningen till denna omgång är avslutad.

4. Yrkesförare gods (Lastbilschaufför) - Yrkesvux
Ansökan meddelas efter myndighetsbeslut.
Start:
prel.  januari 2018

5. Bussförare - Yrkesvux
Ansökan meddelas efter myndighetsbeslut..
Preliminärt 30 november
Start prel. januari 2018