Lärvux

Särskild utbildning för vuxna.

Särskild utbildning för vuxna riktar sig till dig som:

  • blir minst 20 år under det år du börjar utbildningen,
  • inte kan läsa, skriva eller räkna så bra,
  • saknar utbildning i grundsärskolan,
  • behöver komplettera vissa ämnen,
  • har en utvecklingsstörning.

 

Syftet med utbildningen
Syftet med utbildningen är att på bästa sätt förbereda dig för arbetsliv och fritid.
Utbildningen innebär stora möjligheter till personlig och social utveckling genom att en individuell utvecklingsplan utarbetas för varje elev.

Ansökan och studieplan
Kontakta först studie- och yrkesvägledaren vid Liljaskolan:
Till Studievägledarna.

Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig också att göra din individuella studieplan.
I den planen ska det framgå vilka kurser du ska studera och vilka mål du har med studierna.


Ansökan görs till
Liljaskolan, vuxenutbildning
Särskild utbildning för vuxna
911 34 Vännäs

Vi ser till individens behov och använder oss därför av kontinuerlig antagning.
Studievägledaren kan ge dig ytterligare information och råd.

Liljaskolan erbjuder följande kurser
• Svenska
• Svenska som andraspråk
• Engelska
• Matematik
• Språk och kommunikation
• Natur och miljö
• Individ och samhälle

Vi kan också erbjuda följande kurser:
Samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi,
hem- och konsumentkunskap, samt teknik.

Vi erbjuder också lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna.
Det innebär att utbildningen kompletteras med praktik för att du ska uppnå kursens mål.

Vi erbjuder även modersmålsundervisning. Ansökan görs på separat blankett.


Slutbetyg
Inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå får du ett slutbetyg när du har fått minst
betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap.