Svenska för invandrare, SFI

Den kommunala vuxenutbildningen Svenska för invandrare riktar sig till dig som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket, och är 16 år eller äldre, och är folkbokförd i Vännäs kommun (har personnummer och uppehållstillstånd), och som inte har grundläggande kunskaper i svenska språket motsvarande målen för SFI.


Utbildningens syfte

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att skaffa sig de kunskaper som krävs för att det svenska språket ska fungera som medel för kommunikation vid fortsatta studier,  i vardagsliv, och yrkesliv.

 Utbildningen består av tre studievägar med kurser

Utbildningen i svenska för invandrare består av tre studievägar, Sfi 1, Sfi 2 och Sfi 3.

Varje studieväg innehåller två kurser:

Sfi 1 innehåller kurs A och B. Sfi 2 kurs B och C. Sfi 3 kurs C och D.

 Innan utbildningens start får du hjälp av din lärare att hitta vilken nivå som är den rätta för dig att börja dina studier på. Då får du också en pedagogisk planering för varje kurs med mål, metod och tidsplan.

 

Ansökan och studieplan

Ansökan görs på en särskild blankett.

När du söker till svenska för invandrare kontakta först någon av följande:


1. Inflyttarsamordnaren i Vännäs kommun,
Sara Söderström
0935 – 141 06
070 – 303 81 67
Sara.soderstrom@vannas.se

Skolans studie- och yrkesvägledare hjälper dig också att göra din individuella studieplan. I planen ska det framgå dina studievägar och vilka mål du har med studierna.

Ansökan till utbildningen skickas till

Liljaskolan
Vuxenutbildning, SFI
911 34 Vännäs

Vi ser till individens behov och använder oss därför av kontinuerlig antagning. Kontakta studievägledaren för ytterligare information och råd.

 Heltidsstudier
Svenska för invandrare räknas som deltidsstudier och har 15 timmar schemalagd undervisning i veckan. Därutöver bör du studera cirka 5 timmar per vecka på egen hand.

Utbildningen kan kombineras med praktik eller andra studier till exempel i yrkeskurser.

Modersmålsundervisning
Vi erbjuder även modersmålsundervisning.
Ansökan om modersmålsundervisning görs på särskild blankett.

 Validering
Vi erbjuder validering av dina tidigare utbildningar, och dina kunskaper i enskilda ämnen och kurser. Ansökan om prövning görs på särskild blankett.

Utbildningens längd
Kurserna A – D planeras att läsas på drygt ett år. Betyg ges efter varje avslutad kurs.