TRAFIKLÄRARUTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLAN

Här hittar du utbildningen till TRAFIKLÄRARE. Efter godkänd examen på utbildningen måste ansökan om att få arbeta som trafiklärare godkännas av berörd myndighet. Läs nedan.

Lag (1998:493) om trafikskolor

Svensk författningssamling 1998:493

4 § För godkännande som trafiklärare eller utbildningsledare skall sökanden
1. ha fyllt 21 år,
2. ha ett körkort med förarbehörighet B och under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren haft ett körkort med sådan behörighet, och
3. ha den behörighet som utbildningen avser.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1998493-om-trafikskolor_sfs-1998-493