Delar på distans veckovis

Liljaskolans trafiklärarutbildning ger de studerande möjlighet att studera många teoretiska delar av utbildningen på distans veckovis. Det innebär att du kan vara hemma två till tre veckor i rad och på plats i Vännäs två till tre veckor i rad efter ett förbestämt schema. Vårt upptagningsområde omfattar hela Sverige. Vi har bedrivit utbildning sedan 1998 och kan garantera att de studerande får en gedigen utbildning även för vinterförhållanden.

Skolans lärplattform ger möjligheter

Liljaskolans lärplattform på Yrkeshögskoleutbildningarna ger de studerande goda möjligheter att följa teoriundervisning endera på plats i Vännäs, eller att delta på annan ort via internet.

Se plattformen www.liljadistans.net/v2

Utbildningen omfattar 300 yrkeshögskolepoäng vilket motsvarar 60 veckor.

Dessa 60 veckor är fördelade enligt följande:

  • 29 veckors utbildning förlagda i Vännäs med bland annat praktiska trafiklärarövningar,
  • 16 veckors teoretisk utbildning, vilket kan läsas på distans,
  • 15 veckors LIA - Lärande i arbete - vilket förläggs vid en trafikskola.

 

Den studerande kan själv påverka vilken/vilka trafikskolor LIA-perioderna genomförs vid.