Beslut yrkesförarutbildningen Liljaskolan

Liljaskolans styrelse har beslutat att inte starta de statsbidragsfinansierade utbildningarna Yrkesförare buss och Yrkesförare lastbil under läsåret 2017. Vid styrelsens sammanträde i maj tas frågan upp igen för nytt beslut.

Det råder stor osäkerhet i frågan om hur många platser som kommer att tilldelas utbildningarna när den nya förordningen (2016:937) träder i kraft 1 januari 2017. Ett annat skäl till att utbildningen pausas är att Liljaskolan behöver se över vilka former utbildningarna kan genomföras framöver.