Vårdvux

Vår nästa utbildning inom vårdvux startar 13 januari 2020. Är du intresserad att utbilda dig inom vården är du välkommen att kontakta rektor Pat Friberg tel. 070 695 06 22 mail pat.friberg@vannas.se eller studievägledare Lisbeth Jacobsson tel. 070 - 690 15 59, 0935 - 145 50, för ytterligare information.

Utbildningens mål

Utbildningen inom vårdvux på Liljaskolan omfattar cirka tre terminers studier. Målet är att den studerande efter godkänd utbildning ska ha behörighet att jobba som undersköterska på sjukhus, inom hemsjukvård och hemtjänst. Behörigheten gäller också arbete inom psykiatrin som boendehandledare, samt inom handikappomsorgen.

Ansökan
Nästa utbildning startar vecka 3 i januari 2020.
Ansökan ska vara Liljaskolan tillhanda senast 30 nov 2019.

Ansökningsblankett kan skrivas från vår hemsida:
http://www.liljaskolan.se/vuxenutbildningar/ansokningsblanketter-vux

Kontakta studievägledare för information om behörighet och vägledning med din ansökan.

Studievägledare Lisbeth Jacobsson
Tel. 070 - 690 15 59, 0935 - 145 50

lisbeth.jacobsson@vannas.se

Administratör, Ulla Hellqvist
0935-144 95
ulla.hellqvist@vannas.se