Yrkesförare gods

Utbildningen till Yrkesförare godstransporter - lastbilschaufför - är 40 veckor och omfattar 800 poäng.

Syfte
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett serviceinriktat, säkert, samt kvalitets- och miljömedvetet sätt arbeta som yrkesförare med godstransporter. Dessutom ska utbildningen stimulera till fortsatt lärande.
Utbildningen ger möjlighet att pröva enligt Trafikverkets krav för körkortsbehörighet C och CE, samt yrkeskompetensbevis för godstransporter. Du måste vara minst 21 år i september under utbildningsåret för utfärdande av yrkeskompetensbevis, YKB.

Förkunskapskrav - behörig att söka
Svenska grund eller motsvarande kompetens är önskvärt för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Har du inget betyg i svenska grund kommer du behöva göra ett kompetensprov på skolan i samband med eventuell antagning till en kostnad på 500 kr.

Sökande ska dessutom inneha svenskt körkort med behörighet B, eller körkort med motsvarande behörighet utfärdat i annan EES-stat, samt kunna uppvisa av Transportstyrelsen utfärdat körkortstillstånd för körkortsbehörighet C och CE.

Vid antagning till utbildningen tas hänsyn till de sökandes anställningsbarhet. Det innebär att de som står längst från arbetsmarknaden tas i första hand in till utbildningen. Sökande ska därför bifoga intyg från arbetsförmedlingen som styrker att han/hon är arbetssökande.

Ansökan
Nästa kurs startar i januari 2021.
Ansökan till den utbildningen ska vara Liljaskolan tillhanda senast 30 nov. 2020.

Kurstid:  40 veckor.

Handlingar som ska bifogas ansökan:
Grundskolebetyg alternativt betyg i svenska som andraspråk grund.
(Gäller den som har dessa betyg.)

Bifoga även gymnasiebetyg, eller motsvarande. (Gäller den som har dessa betyg.)
Intyg om B-körkort, se ovan (rekvireras från Transportstyrelsen).
Intyg som styrker att du är arbetssökande via arbetsförmedlingen är meriterande vid urvalsprocessen. 
Om inte ovanstående handlingar bifogas ansökan så behandlas ej din ansökan!

Körkortstillstånd uppvisas först vid kursstart. För ytterligare information om handlingar för körkortstillstånd se körkortsportalen.se

Metodik i utbildningen 
Utbildningen kombinerar praktiska arbetsmoment med teoretiska studier. Den är uppbyggd av flera kurser inom 800 verksamhetspoäng.
Praktiska moment är körning under varierande förhållanden och i olika trafikmiljöer, samt med olika typer av lastbilar. I yrkesförarutbildningen ingår företagsförlagd praktik.

Ytterligare information
Liljaskolans växel 0935-145 00
Administratör Ulla Hellqvist
ulla.hellqvist@vannas.se
Tel. 0935-144 95
Mer om utbildningen, http://www.skolverket.se/sb/d/391/a/4908
Om studieekonomi, http://www.csn.se
Om framtidsprognoser, http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?c=107

Ansökan skickas till
Vännäs Vuxenutbildning
Liljaskolan
911 34 VÄNNÄS.