Yrkesvux på annan ort

Information till dig som är skriven i Vännäs kommun och som planerar att studera på annan ort inom komvux eller yrkesvux.

Om du funderar på att studera på annan ort behöver din ansökan, för att vi ska hinna behandla den, vara oss tillhanda senast följande datum:

Start i mars, din ansökan skall vara oss tillhanda senast första februari.
Start i april,  din ansökan skall vara oss tillhanda senast 14 mars.
Start i maj, din ansökan skall vara oss tillhanda senast 14 april.
Start i juni, juli eller augusti, din ansökan skall vara oss tillhanda senast 1 maj.
 

Vid frågor, kontakta ansvarig studievägledare på Liljaskolan.