Bussförare

Utbildningen syftar till kunskaper och färdigheter för att kunna utföra yrkesmässiga persontransporter med buss. Den ger möjlighet att pröva enligt Trafikverkets krav för körkortsbehörighet D och yrkeskompetensbevis för persontransporter. Utbildningens längd 25 veckor. Du måste vara 24 år får att få ta busskörkort inom yrkesvux.

Med anledning av pågående coronakris undrar många vare sig utbildningen kommer starta som planerat. Svaret är ja, utbildningen kommer starta enligt planerat. Välkommen att söka.

Syfte
Utbildningen syftar till kunskaper och färdigheter för att kunna utföra yrkesmässiga persontransporter med buss. Den ger möjlighet att pröva enligt Trafikverkets krav för körkortsbehörighet D och yrkeskompetensbevis för persontransporter.

Syftet är också att utveckla de kunskaper, färdigheter och attityder som krävs för ett serviceinriktat arbete som yrkesförare för persontransporter samt att stimulera till fortsatt lärande.

Sökande ska inneha svenskt körkort med behörighet B, eller körkort med motsvarande behörighet utfärdat i annan EES-stat, samt kunna uppvisa av Transportstyrelsen utfärdat körkortstillstånd för körkortsbehörighet D.

Man måste vara 24 år får att få ta busskörkort inom vuxenutbildning.

Vid antagning till utbildningen tas hänsyn till de sökandes anställningsbarhet. Det innebär att de som står längst från arbetsmarknaden tas i första hand in till utbildningen. Sökande ska därför bifoga intyg från arbetsförmedlingen som styrker att han/hon är arbetssökande.

Ansökan
Utbildningen anordnas enligt följande:
Utbildningen "Persontransporter med buss" ges två gånger per år. 

Kommande kurs 
Ansökningstid och starttid
Yrkesförarutbildningar för buss startar under förutsättning av erforderliga beslut från berörda myndigheter.
Nästa kurs startar den 29e juni 2020.
Sista ansökningsdatum är 30 april 2020.

Kurstid: utbildningens längd är 25 veckor


Handlingar som ska bifogas ansökan:
Betyg i svenska/svenska som andraspråk grund.
Bifoga även gymnasiebetyg, eller motsvarande. (Gäller den som har dessa betyg.)
Intyg om B-körkort, se ovan (rekvireras från Transportstyrelsen).
Intyg som styrker att du är arbetssökande via arbetsförmedlingen är meriterande vid urvalsprocessen. 

Personligt brev. Beskriv med högst 3000 tecken vem du är och varför du vill utbilda dig till yrkesförare.

Körkortstillstånd uppvisas först vid kursstart.

Se Körkortsportalen. se för de handlingar som krävs för övningskörning med buss.

Metodik i utbildningen
Under utbildningen kombineras praktiska arbetsmoment med teoretiska studier. Utbildningen anpassas till individens förkunskapsnivå. Praktiska moment är körning under varierande förhållanden och i olika trafikmiljöer, samt med olika typer av bussar. Utbildningen innehåller kurser om 500 verksamhetspoäng.

Ytterligare information
Liljaskolans växel 0935-145 00

Administratör Ulla Hellqvist
ulla.hellqvist@vannas.se
Tel. 0935-144 95


Mer om utbildningen, http://www.skolverket.se/sb/d/388/a/16786
Om
studieekonomi, http://www.csn.se
Om
framtidsprognoser,  http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?c=107

Ansökan skickas till
Vännäs Vuxenutbildning
Ulla Hellqvist
Liljaskolan
911 34 VÄNNÄS