Vårdbiträde

Vårdbiträde med språkstöd, 800p.

Vårdbiträde är utbildningen för dig som vill arbeta med praktiskt omsorgsarbete och nära dina omsorgstagare. Utbildningen ger mycket goda möjligheter till jobb inom vårdyrket. Det är möjligt att kombinera studierna med språkstöd från SFI.

  • Nästa kursstart: 17 augusti 2020
  • Sista ansökan: 30 maj 2020
  • Längd: 3 terminer

 

Vårdbiträdets arbete består i att stödja individer att leva ett så självständigt liv som möjligt genom att ta vara på individens egna resurser.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter är social samvaro, stöd vid allmän daglig livsföring, såsom av-och påklädning och personlig hygien, vårdnära sysslor som städ och tvätt samt rapportering och till viss del dokumentation.

Vårdbiträde är ett yrke inom äldreomsorgen, till exempel inom den kommunala hemtjänsten eller särskilt boende. Du som vill arbeta med människor och har lätt för att kommunicera och samarbeta i ett team har förutsättningar för att trivas med arbetet som vårdbiträde.

Utbildningen

Utbildningen till vårdbiträde omfattar 800 poäng. Utbildningen består av lärarledda lektioner, handledning, lärande via vår lärplattform, föreläsningar och praktik (APL). Du kombinerar utbildningen med yrkessvenska anpassat till utbildningen. Målet är att den studerande efter godkänd utbildning ska ha behörighet att jobba som vårdbiträde inom särskilt boende och hemtjänst.

Utbildningen är förlagd under 3 terminer och eleverna studerar helveckor. I utbildningen ingår 8 veckor praktik (APL).

Förkunskaper

  • SFI C
  • Fyllda 20 år

 

Vårdbiträde är en vuxenutbildning på gymnasial nivå och passar dig som fyllt 20 år och inte har fullständiga gymnasiebetyg. Utbildningen är språkintegrerad med SFI. Du behöver godkänt i minst SFI C för att bli antagen. Du kan kombinera utbildningen med orienteringskurser i yrkessvenska.

Framtid

Arbetsförmedlingens sida Yrkeskompassen kan du läsa om framtidsutsikterna för vårdbiträden.

Ansökan

Kontakta studievägledare för information om behörighet och vägledning med din ansökan.

Studievägledare Lisbeth Jacobsson
Tel. 070 - 690 15 59, 0935 - 145 50
lisbeth.jacobsson@vannas.se

Kontakt

Administratör, Ulla Hellqvist
0935-144 95
ulla.hellqvist@vannas.se

Rektor, Pat Friberg
070-695 06 22
pat.friberg@vannas.se